Υποτροφίες από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Ολόκληρη η προκήρυξη
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
01/04/2019 | 06:00

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» / το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, προτίθεται να απασχολήσει δύο υπότροφους στον τομέα Ανάπτυξης Διαλογικών Μεθόδων Προσπέλασης Δεδομένων.

Προσόντα:

  • Υπότροφοι προπτυχιακοί φοιτητές
  • Εγγεγραμμένοι σε σχολή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. /ΑΤ.Ε.Ι. 

Αίτηση:

Προθεσμία: έως Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

E-mail: contact@imis.athena-innovation.gr

Τηλέφωνο: 210 6875403

Σχετικά Άρθρα