Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Αφορά πτυχιούχους τριών διαφορετικών ειδικοτήτων
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
02/10/2018 | 06:00

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και το Εργαστήριο Βακτηριολογίας, θα υποστηρίξει έναν υποψήφιο διδάκτορα στην εκπόνηση διατριβής με θέμα:

“Μελέτη του ρόλου της ηπατιδίνης στην αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram(-) και Gram(+) βακτήρια σε πειραματόζωα”.

Βασικές έρευνες σε:

Α. Ιn silico δομικές μελέτες συμπλεγμάτων μονοκλωνικών αντισωμάτων-ηπατιδίνης για τον προσδιορισμό των αντιγονικών επιτόπων

Β. Πειραματικά μοντέλα λοιμώξεων για την διερεύνηση της επίδρασης της τεχνητής μείωσης ή αύξησης της ηπατιδίνης στην αντιμετώπιση βακτηριακών λοιμώξεων

Απαραίτητα Προσόντα: 

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας
  • Καλή γνώση Αγγλικών

-Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail: prosopiko@pasteur.gr 

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αναφορά λόγων επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας και δη στον παραπάνω τομέα
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  4. Στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων από ακαδημαϊκό περιβάλλον για συστάσεις

Προθεσμία: έως Δευτέρα 29 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες:

- Δρ Βιβή Μυριαγκού

Τηλέφωνο: 210 6478811

E-mail: miriagou@pasteur.gr

-Δρ Στάθη Κωτσάκη

Τηλέφωνο: 210 6478810