Υποτροφίες από το ΕΚΕΤΑ

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το ΕΚΕΤΑ
Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
30/05/2019 | 06:00

Σε μηχανικούς αυτοματισμού απευθύνονται οι νέες χορηγίες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική και Επικοινωνίες
 • Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας
 • Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με την ανάπτυξη λογισμικού για κίνηση οχημάτων σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας

Πιστοποιητικά:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Βεβαίωση εγγραφής ως υποψηφίου διδάκτορα σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεω
 6. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας

Προθεσμία: έως Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

24210-96740, email: o.hadjidimos@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf
Σχετικά Άρθρα