Υποτροφίες «Λ. Οικονομίδου» (Πολυτεχνείο)

Ειδήσεις
Υποτροφίες «Λ. Οικονομίδου» (Πολυτεχνείο)
Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
12/05/2019 | 06:00

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει την χορήγηση της υποτροφίας “Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ” για μεταπτυχιακές σπουδές.

Προϋποθέσεις:

 1. Σπουδές στον τομέα της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο εξωτερικό
 2. Διπλωματούχος Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π
 3. Έλληνας υπήκοος
 4. Μέχρι 36 ετών
 5. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 3.600 € ευρώ μικτά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας Ε.Μ.Π. Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη - Ζωγράφου (τηλέφωνα: 210 7721820 και 210 7721927).

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής
 • Μεταφρασμένο έγγραφο αποδοχής από το Πανεπιστήμιο
 • Αντίγραφο διπλώματος και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές

Προθεσμία: έως 8 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
oikonomidi.pdf
Σχετικά Άρθρα