48 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Ειδήσεις
48 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό
Παρέχονται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών του υπ. Παιδείας
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/05/2018 | 14:56

Την διάθεση 48 υποτροφιών, στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και χωρών του εξωτερικού, ανακοίνωσε το υπ. Παιδείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Το μόνιμο Προσωπικό ( Ε.Π.) των ΑΕΙ
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι χώρες που προσφέρονται είναι οι εξής:

 •  Αλβανία
 • Αρμενία
 • Βουλγαρία
 • Γερμανία
 • Ιορδανία
 • Ισραήλ
 • Ιταλία
 • Κροατία
 • Κύπρος
 • Μαρόκο
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Σλοβακία
 • Τουρκία
 • Τσεχία
 • Τυνησία

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

 1. Να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και εκτυπωμένες σε μορφή word τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα
 2. Στην ελληνική αίτηση μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες. Όσον αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά
 3. Να υποβάλουν συνημμένο βιογραφικό
 4. Να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ διορισμού τους
 5. Να προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο 2018, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη
 6. Να υποβάλουν πρόσκληση από ομόλογό τους στην χώρα υποδοχής
 7. Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986)
 8. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν και βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία θα αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους

Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα.

Προθεσμία: 31/05/2018 

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα