Υπ. Παιδείας: 23 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό (pdf)

Ειδήσεις
Υπ. Παιδείας: 23 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό (pdf)
Παρέχονται με βάση διμερείς και διακρατικές συμφωνίες
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
30/04/2018 | 11:47

Στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το υπ. Παιδείας παρέχει ολοκληρωμένες υποτροφίες για τέσσερις νέες χώρες του προγράμματος, σε Έλληνες υπηκόους.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες:

(1) Αλβανία

 • Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα μηνών η καθεμιά
 • Δύο υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα μηνών η καθεμιά
 • Δύο υποτροφίες για το θερινό σχολείο για την αλβανική γλώσσα και πολιτισμό

Η αλβανική πλευρά θα προσφέρει στην ελληνική πλευρά:

 • Μηνιαίο ποσό και διαμονή βάσει της ισχύουσας αλβανικής νομοθεσίας
 • Τα έξοδα ταξιδίου στην αλβανική επικράτεια
 • Ιατρική περίθαλψη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Αποκλεισμό από τα τέλη εγγραφής και εκπαίδευσης στα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλβανία
 • Όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 07/05/2018

 

(2) Βουλγαρία

 • Μία υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, περιλαμβανομένης της ανανέωσης, η οποία έχει προτεραιότητα έναντι της χορήγησης νέας υποτροφίας
 • Μία υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, περιλαμβανομένης της ανανέωσης
 • Τέσσερις υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού. Γλώσσα που απαιτείται: της χώρας ή αγγλική ή γαλλική

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 07/05/2018

 

(3) Κύπρος

 • Δύο υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα μήνες για έρευνα
 • Δύο υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 07/05/2018

 

(4) Ρουμανία

 • Τρεις υποτροφίες διάρκειας δέκα μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών
 • Μία υποτροφία διάρκειας δέκα μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα
 • Τρεις υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 04/05/2018

Ολόκληρη η διάταξη και η φόρμα αιτήσεων:

Σχετικά Άρθρα