Σπουδές στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Ειδήσεις
Σπουδές στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
17/02/2020 | 06:00

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Γνωστικό αντικείμενο:

- Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανίας Τροφίμων

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (μέχρι 250 λέξεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, στη διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Μύρινα 81400, τηλ επικ. 22540-83016 και 2254083014, [email protected]).

Προθεσμία: Έως 1 Απριλίου 2020.

Σχετικά Άρθρα