Πέντε διδακτορικές υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Ειδήσεις
Πέντε διδακτορικές υποτροφίες από το Αριστοτέλειο
Προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
06/02/2019 | 06:00

Τρεις διδακτορικές υποτροφίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει τρεις υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Βελτιστοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς στον τουρισμό με τεχνικές ευφυών συστημάτων»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κυρία Αθηνά Βακάλη, καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Απαιτούμενα Προσόντα Α: 

 1. Πτυχιούχος τμημάτων Σχολής Θετικών Επιστημών
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής
 3. Ερευνητική εμπειρία 18 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα
 4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2)
 5. Δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
 6. Δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
 7. Αποδεδειγμένη γνώση στην εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
 8. Αποδεδειγμένη γνώση στον σχεδιασμό διαδραστικών εφαρμογών

Απαιτούμενα Προσόντα Β: 

 • Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολής Θετικών Επιστημών 
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής
 • Ερευνητική εμπειρία δύο ετών σε ερευνητικά προγράμματα
 • Δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
 • Αποδεδειγμένη γνώση στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 • Αποδεδειγμένη θεωρία γράφων – ανάλυση γράφων
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2)

Απαιτούμενα Προσόντα Γ:

 1. Πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής
 3. Δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 4. Αποδεδειγμένη γνώση στις βάσεις δεδομένων
 5. Αποδεδειγμένη γνώση στην εξόρυξη δεδομένων
 6. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2)

Προθεσμία: έως 18 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Δύο διδακτορικές υποτροφίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Γεώργιος Αρσένος, καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα Α:

 • Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής με κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία
 • Μεταπτυχιακό Γεωπονικής Σχολής με ειδίκευση Αγροτική Οικονομία
 • Υποψήφιος Διδάκτορας αντικείμενο έρευνας την κοστολόγηση εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 • Δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Ερευνητική εμπειρία 18 μηνών σε προγράμματα σε αλυσίδα εφοδιασμού

Απαιτούμενα Προσόντα Β: 

 1. Πτυχίο Κτηνιατρικής
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας στην Παθολογία αναπαραγωγής
 3. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προθεσμία: έως 18 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: