Παν/μιο Πατρών: Νέες υποτροφίες

Ειδήσεις
Παν/μιο Πατρών: Νέες υποτροφίες
Προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
υποτροφία
13/04/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας ανταποδοτικής υποτροφίας.

Τίτλος Έργου: «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Προσόντα

  • Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Χημικών Μηχανικών 
  • Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Γνώση Αγγλικών
  • Εμπειρία σε βασικές μικροβιολογικές τεχνικές, σε χημικές και βιοχημικές αναλύσεις βιομάζας και αποβλήτων
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σχετικές με το υπό ανάθεση έργο
  • Συμμετοχές σε συνέδριασχετικές με το υπό ανάθεση έργο
  • Συνέντευξη

Προθεσμία: έως Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

- κος Γεώργιος Αγγελής:

E-mail: George.Aggelis@upatras.gr

Τηλέφωνα: 2610-969232 (γραφείο), 2610 997808 (εργαστήριο)

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf
Σχετικά Άρθρα