Πανεπιστήμιο Πατρών: 41 νέες υποτροφίες

Ειδήσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών: 41 νέες υποτροφίες
Προσόντα, κριτήρια, προθεσμίες, ολόκληρες οι προκηρύξεις
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
21/12/2018 | 06:00

1ο Θέμα: [Διδακτορική Υποτροφία]

Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων»

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 3. Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με υπό ανάθεση έργο
 4. Εμπειρία σε ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση θαλάμου υψηλού, διαχείριση διάταξης sputtering
 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως 2 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

2ο Θέμα:  [Διδακτορική Υποτροφία]

Τίτλος Έργου: «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ, ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ»

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Καλή γνώση στην Επεξεργασία και Ερμηνεία Θαλάσσιων Γεωφυσικών Δεδομένων 
 • Καλή γνώση στις ιζηματολογικές αναλύσεις 
 • Καλή γνώση στην στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων (R statistics, SPSS) 
 • Γνώσεις σε Γεωλογία Υπαίθρου, Στρωματογραφία, Τεκτονική
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως 2 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

3ο Θέμα: [Διδακτορική Υποτροφία]

Τίτλος Έργου: «ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με υπό ανάθεση έργο
 2. Πτυχίο Πληροφορικής 
 3. Επαγγελματική εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού σε ανάπτυξη λύσεων

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως 2 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

4ο Θέμα: [Προπτυχιακές Υποτροφίες]

Τίτλος Έργου: «Υποέργο1: Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Κριτήρια: 

 • Ενεργός φοιτητής σε τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών  
 • Να ανήκουν σε Ευαίσθητη-Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα: Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) , μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα Trafficking και θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, να ανήκουν στο πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχιας

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως 10 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Σχετικά Άρθρα