Παν. Πατρών: νέες μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Ειδήσεις
Παν. Πατρών: νέες μεταδιδακτορικές υποτροφίες
Υπό ανάθεση έργο, απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
20/12/2018 | 09:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση υπηρεσίες υγείας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Κοσμόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία ανταποδοτική υποτροφία.

Υπό ανάθεση έργο:

Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για μοντελοποίηση επισκεπτών σε μουσεία

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
  • Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Προϋπηρεσία σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά πάνω στο αντικείμενο του έργου

Προθεσμία: έως Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

-Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Κοσμόπουλος 

Τηλέφωνο 26410 74225

Ε‐mail: dkosmo@upatras.gr

Σχετικά Άρθρα