Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Ειδήσεις
Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών
Απαιτούμενα προσόντα και ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
04/03/2019 | 06:00

Ολοκληρώνεται αύριο, (5/3), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας που προσφέρει το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Τίτλος Έργου: «ΤheHuman Brain Project FrameworkPartnershipAgreement(HBP-FPA)»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου 
  • Γνώσεις προγραμματισμού

Αίτηση:

Διάρκεια: 7 μήνες

Προθεσμία: έως Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Σχετικά Άρθρα