Νέες χορηγίες από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ειδήσεις
Νέες χορηγίες από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
Ηλιάνα Καλούπη
07/08/2019 | 06:00

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) λειτουργεί πρόγραμμα υποτροφιών.

Οι νέες χορηγίες απευθύνονται σε πτυχιούχους Βιολογίας.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Βιολογίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε βιοχημικές και μοριακές εργαστηριακές αναλύσεις
 • Εμπειρία σε στατιστικές αναλύσεις
 • Δίπλωμα αυτόνομης κατάδυσης
 • Εμπειρία σε διαχείριση χωρικών δεδομένων GIS
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά
 • Εγγεγραμμένος σε πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών
 5. Βεβαίωση εγγραφής από πανεπιστήμιο
 6. Πιστοποιητικό απόδειξης γλωσσομάθειας
 7. Δίπλωμα αυτόνομης κατάδυσης
 8. Υπεύθυνη δήλωση

Προθεσμία: Έως 20 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
8476_oe_d.pdf
Σχετικά Άρθρα