Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Ειδήσεις
Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Λήγει η προθεσμία - Συνολική αμοιβή, διάρκεια, προσόντα
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
21/05/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή́ της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό́ και προφορικό́ λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών: Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ)»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Δημήτριος Παπαζαχαρίου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Συνολική Αμοιβή: 7.325 ευρώ

Διάρκεια: 18 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Προσόντα:

  • Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  • Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση Γλωσσολογίας
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία
  • Διπλωματική́ εργασία πάνω στη Νοηματική́ Γλώσσα
  • Πτυχίο επάρκειας νοηματικής γλώσσας
  • Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με τη νοηματική
  • Γνώση Αγγλικών
  • Συμμετοχή́ σε συνέδριο ή σεμινάριο με αντικείμενο την Νοηματική́ γλώσσα
  • Παρουσίαση άρθρων σε επιστημονικά́ συνέδρια

Προθεσμία: έως Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

- κύριος Δημήτριος Παπαζαχαρίου

Τηλέφωνο: 2610-969316

Ε-mail: papaz@upatras.gr

Σχετικά Άρθρα