Υποτροφίες για πτυχιούχους Τεχνολογικών Επιστημών

Ειδήσεις
Υποτροφίες για πτυχιούχους Τεχνολογικών Επιστημών
Στο Λουξεμβούργο - Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
24/09/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου είναι ένα πολυγλωσσικό διεθνές ερευνητικό πανεπιστήμιο.

Eπιδιώκει να προσλάβει ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα.

Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο Διατμηματικό Κέντρο Ασφάλειας, Αξιοπιστίας και Εμπιστοσύνης (SnT).

Το SnT είναι ένα κέντρο που διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σε ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα - υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ερευνητικοί τομείς:

 • Ανθεκτικότητα Υποδομών Κυκλοφοριακού Συστήματος και Ελέγχου (SCADA, CPS)
 • Υποστήριξη Υποδομών Διαδικτύου (SDN, IoT)
 • Ασφάλεια και αξιοπιστία των ενσωματωμένων στοιχείων (TEE / SGX, ECUs)
 • Προστασία δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων (blockchain)

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Πληροφορικής
 2. Άριστη γνώση Αγγλικών
 3. Γνώση ανάπτυξης λογισμικού
 4. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία 

Δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Επιστολή προθέσεων (έως και 500 λέξεις)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία: Έως 15 Δεκεμβρίου 2019

Αποστολή βιογραφικού: Στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα "CRITIX - PHD CANDIDATE" στο [email protected]

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης, 40 ώρες την εβδομάδα

Διάρκεια: 3 χρόνια

Περιοχή: Λουξεμβούργο