ΙΚΥ - Κληροδότημα «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»: Υποτροφίες (8 θέσεις)

Ειδήσεις
ΙΚΥ - Κληροδότημα «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»: Υποτροφίες (8 θέσεις)
Ολόκληρη η προκήρυξη
06/05/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση 8 υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση». 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

Προϋποθέσεις: 

  • Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια
  • Το ανώτατο όριο ηλικίας παροχής της υποτροφίας είναι το 36ο έτος (έτος γέννησης 1983 και μετά)
  • Βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
  • Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης

Αίτηση:

Υπεύθυνη Δήλωση:

Προθεσμία: έως 10 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνα: 210-3726394 και 210-3726355

Ε-mail: infoteam@iky.gr

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf