Χορηγίες σε πτυχιούχους Βιολογίας, Χημείας

Ειδήσεις
Χορηγίες σε πτυχιούχους Βιολογίας, Χημείας
750€ το μήνα - Δείτε προθεσμία, ολόκληρη η προκήρυξη
17/06/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί υποτροφίες σε πτυχιούχους Βιολογίας και Χημείας.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας ελληνικών ΑΕΙ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιοχημικές επιστήμες
  • Εργασιακή εμπειρία στην Χημεία Τροφίμων
  • Γνώση Αγγλικών

Πιστοποιητικά

  1. Αίτηση: ΕΔΩ
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Αποδεικτικά εμπειρίας
  5. Υπεύθυνη δήλωση

Συνολική Αμοιβή: 9.000 ευρώ

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: έως Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf