Χορηγίες σε πτυχιούχους Φυσικής

Ειδήσεις
Χορηγίες σε πτυχιούχους Φυσικής
Ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
04/06/2019 | 13:06

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης χορηγεί υποτροφίες σε φυσικούς.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Απαιτούμενα προσόντα

 • Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο Φυσικού
 • Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο
 • Εγγεγραμμένος σε διδακτορικό πρόγραμμα
 • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού
 • Ερευνητική εμπειρία σε εξωγαλαξιακήαστροφυσική στα υπέρυθρα μήκη κύματος
 • Εμπειρία σε χρήση προγραμμάτων μοντελοποίησης φασματικής κατανομής γαλαξιών

Πιστοποιητικά

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό και τίτλο της θέσης
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

E-mail: xilouris@noa.gr (Δρ. Ξυλούρης Εμμανουήλ)

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα