Χορηγίες για χημικούς μηχανικούς (634€ το μήνα)

Ειδήσεις
Χορηγίες για χημικούς μηχανικούς (634€ το μήνα)
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
08/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την λειτουργία νέου προγράμματος υποτροφιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
  2. Εγγραφή σε πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού
  3. Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ
  4. Ερευνητική εμπειρία σε εργαστηριακό περιβάλλον 

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση 

Προθεσμία: Έως 19 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofiees.pdf
Σχετικά Άρθρα