Χορηγίες σε αγρονόμους, τοπογράφους μηχανικούς

Ειδήσεις
Χορηγίες σε αγρονόμους, τοπογράφους μηχανικούς
Προσόντα, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
07/06/2019 | 06:00

Σε αγρονόμους, τοπογράφους μηχανικούς απευθύνονται οι υποτροφίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Σημειώστα τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Υποψήφιος Διδάκτωρ
  2. Βαθμός πτυχίου > 7
  3. Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
  4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα

Επιθυμητά προσόντα

  • Γνώση προτύπων, γλωσσών προγραμματισμού που σχετίζονται με εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών
  • Γνώσεις WebGL, JavaScript, βιβλιοθήκες jQuery και Node.js
  • Γνώση λογισμικών και σχεδιαστικών πακέτων τρισδιάστατων δεδομένων και γραφικών
  • Γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: έως 19 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

210-772 2651 (ώρες 10:00 – 13:00), e-mail: ssoile@survey.ntua.gr (κα. Σοφία Σοϊλέ)

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα