Ε.Μ.Π: Υποτροφίες για πτυχιούχους Θετικών Επιστημών

Ειδήσεις
Ε.Μ.Π: Υποτροφίες για πτυχιούχους Θετικών Επιστημών
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
12/07/2019 | 13:09

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει την λειτουργία νέου προγράμματος υποτροφιών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  2. Με κατεύθυνση συναφή με Μαθηματικές, Φυσικές Επιστήμες και ειδίκευση Στατιστικής 
  3. Μεταπτυχιακό με τίτλο συναφή με Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και προγραμματισμό Η/Υ
  4. Υποψήφιος Διδάκτορας

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Συστατικές επιστολές

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf