Εγγραφές στο τμήμα Παιδαγωγικών

Ειδήσεις
Εγγραφές στο τμήμα Παιδαγωγικών
Σπουδές σε 23 ερευνητικές περιοχές - Δικαιολογητικά, προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
09/02/2020 | 06:00

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες προσφέρει το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ερευνητικές περιοχές, επιβλέποντες και στοιχεία αυτών:

 • «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 21ου αιώνα σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης», Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου, [email protected]
 • «Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός: Εστιάζοντας στη διερευνητική μάθηση», Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου, [email protected]
 • «Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα για την ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας», Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου, [email protected]
 • «Εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική μάθηση», Δρ. Έφη Νησιφόρου, [email protected]
 • «Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και μάθηση», Δρ. Έφη Νησιφόρου, [email protected]
 • «Aνάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού στη δημοτική εκπαίδευση», Δρ. Έφη Νησιφόρου, [email protected]
 • «Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων και δεξιότητες επιχειρηματολογίας», Δρ. Μαρία Ευαγόρου, [email protected]
 • «Εκπαίδευση σε θέματα STEAM», Δρ. Μαρία Ευαγόρου, [email protected]
 • «H τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη των αρετών», Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή, [email protected]
 • «Το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο και η παιδαγωγική του αξία», Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή, [email protected]
 • «Θεατρική αγωγή και καλλιτεχνία του δασκάλου: Αξιοποίηση ποιητικών, κοινωνικών και ηθικών αρετών», Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή, [email protected]
 • «Εικαστική έκφραση, οπτικός γραμματισμός και διαμόρφωση ταυτότητας στον 21ο αιώνα», Δρ. Ελισάβετ Πίτρη, [email protected]
 • «Εκπαιδευτική διαχείριση/αμφισβήτηση/ενίσχυση εικαστικών εμπειριών στο σπίτι, στα σχολεία και στις κοινότητες», Δρ. Ελισάβετ Πίτρη, [email protected]
 • «Μορφές και πλαίσια εικαστικών παιχνιδιών για ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης του ατόμου», Δρ. Ελισάβετ Πίτρη, [email protected]
 • «Η χρήση της συνεργατικής έρευνας δράσης μέσα από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών», Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου, [email protected]
 • «Η φωνή των μαθητών ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας», Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου, [email protected]
 • «Διερευνώντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και το αντίκτυπό της στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων», Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου, [email protected]
 • «Υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στη δημιουργία πλαισίου πρόληψης στη σχολική μονάδα», Δρ. Λευκή Κουρέα, [email protected]
 • «Ανάπτυξη αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες μάθησης», Δρ. Λευκή Κουρέα, kourea.[email protected]
 • «Διερεύνηση της σχέσης μάθησης και συμπεριφοράς για μαθητές υψηλού ρίσκου για σχολική αποτυχία», Δρ. Λευκή Κουρέα, [email protected]
 • «Διδάσκοντας Φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση (Φιλοσοφία για/με παιδιά) – Οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας», Δρ. Αλέξης Πέτρου, [email protected]
 • «Η φιλοσοφία του Rudolph Steiner και η εκπαίδευση Waldorf – Αναλυτικά προγράμματα, και εφαρμογές», Δρ. Αλέξης Πέτρου, [email protected]
 • «Φιλοσοφία της φροντίδας και του εαυτού στην ειδική εκπαίδευση», Δρ. Αλέξης Πέτρου, [email protected]

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίων
 • Επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις
 • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 5.000 λέξεις) με ερευνητικό πρόβλημα, βιβλιογραφία και ερευνητική μεθοδολογία
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για περαιτέρω πληροφορίες.