Διδακτορικές υποτροφίες στην Βιοϊατρική (Ελβετία)

Ειδήσεις
Διδακτορικές υποτροφίες στην Βιοϊατρική (Ελβετία)
Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία και τρόποι επικοινωνίας
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
05/03/2019 | 13:45

Το Τμήμα Βιοϊατρικής (DBM) ανήκει στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βασιλείας. Το DBM προωθεί τη βιοϊατρική έρευνα στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο. Το διεπιστημονικό διδακτορικό πρόγραμμα βασίζεται στην Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία.

Τμήμα Βιοϊατρικής - Φοιτητές:

 • Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
 • Διεξαγωγή ερευνητικού έργου
 • Πρόγραμμα μαθημάτων και διαλέξεων
 • Πρόγραμμα εργαστηρίων και συνεδρίων 
 • Επιστημονικές συναντήσεις
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά σεμινάρια και εκδηλώσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο σε αντίστοιχο κλάδο
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντίστοιχο κλάδο
 3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Cambridge C2 ή ισοδύναμο)

Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφα μεταπτυχιακού πτυχίου με βαθμούς (μορφή PDF)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (μορφή PDF)
 • Συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών

Προθεσμία: έως Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Οι επιλαχόντες θα κληθούν για συνέντευξη τον Ιούνιο 2019.

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: ΕΔΩ

Αιτήσεις: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα