Διδακτορικές υποτροφίες στη Γερμανία

Ειδήσεις
Διδακτορικές υποτροφίες στη Γερμανία
Απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, δικαιολογητικά, τρόπος επικοινωνίας
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
15/11/2018 | 06:00

Το Κέντρο ChemBioSys και το Πανεπιστήμιο "Friedrich Schiller" της Γερμανίας χορηγούν διδακτορικές υποτροφίες στον τομέα της φασματοσκοπίας, φωτονιακή ανάλυση και στα φυσικά προϊόντα των σύνθετων βιοσυστημάτων. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις θετικές επιστήμες (φυσική, χημεία)
  2. Γνώσεις οπτικής φασματοσκοπίας / μικροσκοπίας
  3. Τεχνικές δεξιότητες στη φασματοσκοπία λέιζερ
  4. Άπταιστα Αγγλικά 

Διάρκεια: 3 χρόνια

Δικαιολογητικά: 

  • Αντίγραφα πτυχίων (μετάφραση αυτών)
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Συσταυτικές επιστολές (+στοιχεία ειδικών)

*Στείλτε τα δικαιολογητικά στα Αγγλικά στο e-mail:  [email protected]

Προθεσμία: Αναμένεται

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα