Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Adger (Νορβηγία)

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Adger (Νορβηγία)
Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, υποτροφίες
08/11/2018 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Adger της Νορβηγίας χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες στον τομέα της θαλάσσιας μοριακής βιολογίας.

*Ο υποψήφιος διδάκτορας θα συμμετέχει σε έρευνες και σε προγράμματα που αφορούν τον τομέα της βιολογικής και λειτουργικής ποικιλομορφίας των θαλάσσιων μικροβιακών ευκαρυωτικών οργανισμών.

Θα βοηθά στη μηνιαία δειγματοληψία ωκεανογραφικών και πελαγικών παραμέτρων. Επίσης θα επικεντρωθεί στη χρονική μεταβλητότητα της θαλάσσιας μικροβιακής ποικιλομορφίας, της δραστηριότητας και της λειτουργίας.

Δικαιολογητικά: 

  • Άπταιστα Αγγλικά
  • Καλή γνώση Νορβηγικών, Σουηδικών (επιθυμητό)
  • Διπλώματα, μεταγραφές
  • Συστατικές επιστολές 
  • Πλήρη λίστα με επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Περιγραφή ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Πρακτική εμπειρία στη θαλάσσια μοριακή βιολογία
  • Πτυχιακή διατριβή στη θαλάσσια μοριακή βιολογία
  • Μεταπτυχιακός τίτλος
  • Πέντε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις με αξιολόγηση

Τα δικαιολογητικά πρέπει να μεταφραστούν στα Αγγλικά και να στείλετε το αναλυτικό βιογραφικό σας στα Αγγλικά στα e-mail: tovemg@uia.no & anne.b.jorgensen@uia.no

Διάρκεια: 3 χρόνια

Προθεσμία: έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Νότια Νορβηγία

Σχετικά Άρθρα