Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας (Αυστρία)

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας (Αυστρία)
Εκπαιδευτικοί τομείς, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Στοιβαγμένα βιβλία, πτυχίο, καπέλο αποφοίτησης, υποτροφίες
07/02/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Βιέννης, του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Επιστήμες Ζωής "BOKU", χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες στο Διεθνές Διδακτορικό Πρόγραμμα με τίτλο "Βιομοριακή Τεχνολογία Πρωτεϊνών (BioToP)". 

Εκπαιδευτικοί Τομείς:

  • Ανάλυση δομής-λειτουργίας
  • Σχεδιασμός πρωτεϊνών
  • Σύνθεση πρωτεϊνών τροποποιήσεις
  • Βιοπληροφορική και μοριακή μοντελοποίηση

Τι περιλαμβάνει το BioToP:

  1. Διαλέξεις
  2. Σεμινάρια
  3. Εκπαιδευτικά μαθήματα

Διάρκεια: 3 χρόνια

Προθεσμία: έως Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Κάντε ερωτήσεις στα Αγγλικά στο e-mail: biotop@boku.ac.at

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα