Μεταδιδακτορικές υποτροφίες (1.050€ ανά μήνα)

Ειδήσεις
Μεταδιδακτορικές υποτροφίες (1.050€ ανά μήνα)
Ολόκληρη η προκήρυξη
23/04/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει μια υποτροφία διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη και επικύρωση του εν τω βάθει διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού του εγκεφάλου σε συνδυασμό με ΗΕΓράφημα υψηλής πυκνότητας ως καινοτόμου διαγνωστικής και θεραπευτικής μεθόδου στην Επιληψία»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Β. Κ. Κιμισκίδη, καθηγητής Νευρολογίας – Κλινικής Νευροφυσιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μαθηματικών ή Φυσικής ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Κατοχή διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο διατριβής στο γνωστικό πεδίο της υπολογιστικής νευροεπιστήμης
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
  • Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετικά με την υπολογιστική νευροεπιστήμη
  • Ερευνητική εμπειρία, διάρκειας τριών ετών στο πεδίο της υπολογιστικής νευροεπιστήμης

Προθεσμία: έως Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
metadidaktoriko.pdf
Σχετικά Άρθρα