7 χορηγίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές

Ειδήσεις
7 χορηγίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές
Επίδομα ύψους €2.400 - Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά
Γραφείο, βιβλία, υπολογιστής, μολυβοθήκη, υποτροφίες
Ηλιάνα Καλούπη
07/02/2020 | 12:45

Λήγει σήμερα, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση επτά υποτροφιών.

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου χορηγεί επτά υποτροφίες που απευθύνονται σε όσους θέλουν να εκπονήσουν πανεπιστημιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 1. διαμένουν και να κατάγονται από τον Δήμο Αιγίου
 2. είναι προπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι Ελλάδας ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι Ελλάδας ή του Εξωτερικού
 3. είναι οικονομικά αδύνατοι ήτοι τα εισοδήματά τους ατομικά και οικογενειακά να μην επιτρέπουν με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους
 4. μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλο κληροδότημα 

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιέχει:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Βεβαίωση φοίτησης σε σχολή
 • Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού σε περίπτωση εγγάμων 
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 

Η μηνιαία αμοιβή "αγγίζει" τα 200 ευρώ για 12 μήνες.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν, έως την Παρασκευή Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου, Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο, τηλ. 2691360631 (κα Σαββοπούλου).