6 υποτροφίες από το Πολυτεχνείο

Ειδήσεις
6 υποτροφίες από το Πολυτεχνείο
Ολόκληρη η προκήρυξη
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
09/03/2019 | 06:00

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προτίθεται να χορηγήσει έξι υποτροφίες.

Απαιτούμενα Προσόντα (1):

 1. Υποψήφιος Διδάκτορας
 2. Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 3. Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού

Απαιτούμενα Προσόντα (2):

 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 • Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη Γεωπληροφορική

Απαιτούμενα Προσόντα (3):

 1. Υποψήφιος Διδάκτορας
 2. Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 3. Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
 4. Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στον Αστικό Σχεδιασμό

Απαιτούμενα Προσόντα (4):

 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 • Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση την Πολεοδομία - Χωροταξία

Απαιτούμενα Προσόντα (5):

 1. Υποψήφιος Διδάκτορας
 2. Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 3. Δίπλωμα Πολεοδόμου & Χωροτάκτη Μηχανικού
 4. Μεταπτυχιακό με ειδίκευση την Αστική Αναγέννηση ή τον Αστικό Σχεδιασμό

Απαιτούμενα Προσόντα (6):

 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Βαθμός 1ου πτυχίου > 7
 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση την Πολεοδομία - Χωροταξία

Προθεσμία: έως Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

- κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης

Τηλέφωνο: 210-7721153 (ώρες 10:00 –14:00)

E-mail: ebako@mail.ntua.gr 

Σχετικά Άρθρα