4 υποτροφίες από το Παν/μιο Πειραιώς

Ειδήσεις
4 υποτροφίες από το Παν/μιο Πειραιώς
Απαραίτητα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
στοιβαγμένα βιβλία, πτυχίο, καπέλο αποφοίτησης, υποτροφίες
09/04/2019 | 06:00

Το Κέντρο Ερευνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προτίθεται να χορηγήσει τέσσερις ανταποδοτικές υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «i4SEA: Τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: Καινοτόμες ΤΠΕ και Μοντέλα Ανάλυσης» 

Θέση 1: (1 άτομο)

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Πληροφορικής 
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με την θέση
  3. Διδακτορικό δίπλωμα 
  4. Γνώση Αγγλικών

Θέση 2: (1 άτομο)

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με την θέση
  • Γνώση Αγγλικών

Θέση 3: (2 άτομα)

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Εγγεγραμμένος φοιτητής τμήματος Πληροφορικής ΑΕΙ, που να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών
  2. Γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

- Ιστοσελίδα "Κέντρο Ερευνών": ΕΔΩ

- κα Άννα Καλποδήμου

Τηλέφωνο: 2104142620

- κος Ιωάννης Θεοδωρίδης

Ε-mail: ytheod@unipi.gr

Σχετικά Άρθρα