3 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Ειδήσεις
3 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι κρατάνε βιβλίο, πρακτική
07/03/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ, χορηγεί δύο υποτροφίες για διδάκτορες και μία υποτροφία για υποψήφιο διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Νικόλαος Νικολάου, καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ.

Μηνιαία Αμοιβή:

 • 1.050 € (Διδάκτορας)
 • 750 € (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Μεταδιδάκτορας Γεωπονίας με εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος Γεωπονίας ετήσιας φοίτησης τηςειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας
 3. Διδακτορικό στην Ιολογία Φυτών
 4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Γ1)
 5. Ερευνητική εμπειρία  6 μηνών στην ανίχνευση ιών ξυλωδών φυτικών ειδών

Μεταδιδάκτορας Γεωπονίας με εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Γεωπονίας ετήσιας φοίτησης της ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας
 • Διδακτορικό δίπλωμα Σχολής/Τμήματος Γεωπονίας με ειδίκευση στην Ιολογία Φυτών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Γ1)
 • Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στην ανάλυση αποτελεσμάτων αλληλούχησης νέας γενιάς

Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωπονίας με εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου Σχολής Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος Γεωπονίας ετήσιας φοίτησης της ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας
 3. Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Γεωπονίας στο αντικείμενο της Ιολογίας Φυτών
 4. Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2)
 5. Ερευνητική εμπειρία 6 μηνών στην ανίχνευση ιών ξυλωδών φυτικών ειδών

Προθεσμία: έως Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Σχετικά Άρθρα