21 υποτροφίες στο Βέλγιο

Ειδήσεις
21 υποτροφίες στο Βέλγιο
Πιστοποιητικά, τομείς, αμοιβή, προθεσμία
20/06/2019 | 05:00

Το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (Université libre de Bruxelles) ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών που χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς.

Οι χορηγίες αυτές απευθύνονται σε πολλούς κλάδους.

Συγκεκριμένα:

 1. Κοινωνικές Επιστήμες
 2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 3. Θετικές Επιστήμες
 4. Επιστήμες Υγείας

Σημειώστε τα πιστοποιητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό ερενυτικής εμπειρίας
 • Έκθεση με ενδιαφέροντα και στόχους
 • Αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών

Διάρκεια: 2 χρόνια

Ετήσια Αμοιβή: 42.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 1 Οκτωβρίου 2019

Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Σχετικά Άρθρα