12 υποτροφίες στις περιβαλλοντικές επιστήμες

Ειδήσεις
12 υποτροφίες στις περιβαλλοντικές επιστήμες
Προσόντα, προθεσμίες, ιστοσελίδες για πληροφορίες
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
13/01/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα ConFoBi, χορηγούν διδακτορικές υποτροφίες κυρίως στον τομέα της οικολογίας - βιοποικιλότητας.

Τίτλος Έργου: "Διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας στη Κεντρική Ευρώπη"

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Οικολογίας, Γενετικής, Βιοποικιλότητα, Δασική Πολιτική, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
  • Μεταπτυχιακό πτυχίο σε αντίστοιχους τομείς
  • Γνώσεις στατιστικής
  • Ερευνητική δραστηριότητα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Κίνητρο να συμμετάσχουν και να συμβάλουν ενεργά σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον έρευνας

Πληροφορίες για τα μεμονωμένα έργα και τα ερευνητικά θέματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποδείξουν το προτιμώμενο έργο τους και να εξηγήσουν τα κίνητρά τους για την επιλογή του. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Freiburg από τις αρχές Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου 2019.

Στείλτε το βιογραφικό σας και την αίτησή σας στα Αγγλικά, σε μορφή PDF, στο e-mail: confobi@uni-freiburg.de

Για περισσότερες ερωτήσεις και πληροφορίες, στείλτε μήνυμα στο e-mail: confobi@uni-freiburg.de

Προθεσμία: έως Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

Σχετικά Άρθρα