Υποτροφίες για σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες (ALBA)

Υποτροφία
7.500
Υποτροφίες για σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες (ALBA)
Αφορούν φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
22/06/2018 | 07:10

Η σχολή οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων ALBA, ανακοινώνει τη χορήγηση μίας μερικής υποτροφίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc in Finance».

Η υποτροφία καλύπτει το 60% των διδάκτρων στο πρόγραμμα, συνολικού κόστους 12.500 ευρώ, ενώ οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον 7/10.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/6. 

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για το δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Προθεσμία
29/06/18

Ποιους αφορά

  • Μεταπτυχιακούς υποψήφιους με κατεύθυνση τα χρηματοοικονομικά και εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις

Προϋποθέσεις

  • Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7/10
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://applications.alba.edu.gr/?__hstc=55413876.6ca3b562821058447a647c5e3d6...