Εννέα υποτροφίες σε πτυχιούχους του ΕΜΠ

Υποτροφία
1.000
Εννέα υποτροφίες σε πτυχιούχους του ΕΜΠ
Αφορούν εγχώρια και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα
υποτροφίες
Μιχάλης Τσιλιβάκος
07/04/2018 | 08:10

Eννέα υποτροφίες προκηρύσσει το ίδρυμα Ευγενίδου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, εκ των οποίων:

 • Τρεις υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ)
 • Έξι υποτροφίες διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο τριών ετών, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών.

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (υποτροφίες εξωτερικού) το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 12.000 ευρώ.

Για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ (υποτροφίες εσωτερικού) το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 6.000 ευρώ.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Προθεσμία
08/06/18

Ποιους αφορά

 • Διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ

Προϋποθέσεις

 • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1988
 • Για τις υποτροφίες εσωτερικού, να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΜΠ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016
 •  Για τις υποτροφίες εξωτερικού, να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ για πρόγραμμα που ξεκινά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018
 • Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
 • Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα
 • Για τις υποτροφίες εσωτερικού, να γνωρίζουν άριστα μια από τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Για τις υποτροφίες εξωτερικού, να γνωρίζουν άριστα την γλώσσα φοίτησης των μεταπτυχιακών σπουδών
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=513...