Υποτροφίες για πέντε προπτυχιακά

Υποτροφία
200
Υποτροφίες για πέντε προπτυχιακά
Ποιοί και πώς ωφελούνται
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
02/07/2018 | 07:23

Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα παρέχει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποτροφίες για πέντε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών εσωτερικού, διάρκειας ενός έτους.

Πέντε προπτυχιακές υποτροφίες σε ένα από τα παρακάττω αντικείμενα: 

  • Χημικών Μηχανικών 
  • Ναυτιλιακών Σπουδών 
  • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
  • Ιατρική
  • Πληροφορική

Τα ποσά των υποτροφιών είναι εντός των ορίων των καθοριζόμενων εκάστοτε με απόφαση του υπ. Οικονομικών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι για προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού 200 ευρώ μηνιαίως.

Τα έντυπα υποβάλλονται ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα στην διεύθυνση Ηρώδου Αττικού 12Α, 1ος όροφος, Μαρούσι 151 24.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και για την σχετική αίτηση αποστέλλεται email στο info@vardinoyianneio.gr με την ένδειξη "ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018-2019".

Προθεσμία
07/09/18

Ποιους αφορά

  • Οι υποτροφίες παρέχονται σε πρόσωπα που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια, ηλικίας μέχρι 25 ετών και για γιατρούς 30 ετών (η ημερομηνία συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους προκηρύξεως της υποτροφίας) και γεννήθηκαν στην Κρήτη ή γεννήθηκαν από γονείς των οποίων ένας τουλάχιστον είναι Κρητικής καταγωγής ή των οποίων ένας παππούς ή μια γιαγιά γεννήθηκε στην Κρήτη. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω απαιτούνται τα ανάλογα έγγραφα

Προϋποθέσεις

  • Απαιτείται να κατατεθούν μετά της αιτήσεως, πιστοποιητικό καταγωγής, πιστοποιητικά σπουδών αναλόγως της επιδιωκόμενης υποτροφίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνεται υποτροφία για αυτές τις σπουδές εξ άλλης πηγής και επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ως ορίζονται στους Κανονισμούς Υποτροφιών του Ιδρύματος
  • Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς διαγωνισμό με βάση τις αιτήσεις που έγιναν καταρχήν αποδεκτές, και με συνεντεύξεις των υποψηφίων, εφόσον κριθούν αναγκαίες
Αρχείο
Σχετικά Άρθρα