Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό (ΕτΕ)

Υποτροφία
1.200
Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό (ΕτΕ)
Από το Μορφωτικό Ίδρυμα της τράπεζας
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
08/06/2018 | 07:04

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς διαγωνισμό και προσφέρει το ποσό των 1.200 ευρώ.

Εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.

Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 3221335

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε την προκήρυξη

Προθεσμία
23/06/18

Ποιους αφορά

  • Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ και κατασκευαστή μασκών και περουκών

Προϋποθέσεις

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει καθώς και βεβαίωση αποδοχής ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη σχολή που έχουν επιλέξει για μετεκπαίδευση, ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν
  • Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα και για το ίδιο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
  • Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν απονεμηθεί στο παρελθόν
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
Microsoft Office document icon
prokiriksi_2018.doc