Υποτροφίες για σπουδές στις ΗΠΑ

Υποτροφία
5.000
Υποτροφίες για σπουδές στις ΗΠΑ
Χορηγίες από το Ίδρυμα Αττικής Παράδοσης
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
05/06/2018 | 07:15

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση ανακοίνωσε τη χορηγία δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του προγράμματος έχει τίτλο "Τεχνολογικές σπουδές και καινοτομία: Οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα" και παρέχει το ποσό των 10.000 ευρώ σε κάθε υποψήφιο.

Προθεσμία: 29/06/2018

Επικοινωνία: 210 6009800 (κα. Μαρίκα Ανδρεάδη)

E-mail: info@atf.edu.gr

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους ωφελούμενους και τα δικαιολογητικά του προγράμματος 

Προθεσμία
29/06/18

Ποιους αφορά

  • Έλληνες μεταπτυχιακούς υποψήφιους που να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων
  • Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019