Υποτροφίες για σπουδές στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Προγράμματα
4.800
Υποτροφίες για σπουδές στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Ποιοί και πώς συμμετέχουν
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
18/07/2018 | 07:10

To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει την χορήγηση 3 υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί ως πρωτοετείς σε προπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαικό έτος 2018-2019 στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% των διδάκτρων τριετούς φοίτησης (4.800 ευρώ) στο Perrotis College με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. 

Διάρκεια υποτροφιών

Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων μαθητών από το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας.Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 7/9/2018

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2310 492 854 & 810. 

Προθεσμία
07/09/18

Ποιους αφορά

  • Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 16 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
  • Να έχουν γίνει αποδεκτοί πληρώντας όλα τα κριτήρια εισαγωγής στα προπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
  • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας
  • Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οικονομική αδυναμία στην αντιμετώπιση σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος

Προϋποθέσεις

 

  • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση εισαγωγής σε προπτυχιακό πρόγραμμα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων