Υποτροφίες για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Προγράμματα
5.000
Υποτροφίες για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
Το ποσό επιχορήγησης δύναται να φτάσει τις 12.000 ευρώ
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/07/2018 | 07:30

To Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης προκηρύσσει το 1ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα χορηγηθούν συνολικά 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους:

 • Τουρισμός
 • Πρωτογενής Ανάπτυξη
 • Πολιτισμός
 • Αρχαιολογία
 • Γενική Υποτροφία

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 στην ιστοσελίδα της NDF AMKE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινίσεις στο email: scholarships@ndf.org.gr και στο τηλέφωνο 210 3743670 με την κα Ζαμπετάκη Σαμπίνα

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη

Προθεσμία
06/08/18

Ποιους αφορά

 • Έλληνες πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προϋποθέσεις

 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα
 • Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει πριν από την ημερομηνία έναρξης του μεταπτυχιακού τους προγράμματος
 • Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα
 • Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας για αποφοίτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αίτηση μπορούν, επίσης, να υποβάλουν και επί πτυχίω υποψήφιοι, καθώς και όσοι έχουν τελειώσει σχολές στο αντικείμενο του τουρισμού, με το πτυχίο των οποίων μπορούν να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα μερικής ή πλήρους παρακολούθησης και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί διατυπώνονται στο αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της NDF – ΑΜΚΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 • Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία ειδικεύσεις ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του ιδρύματος και δεν πρέπει να έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 • Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Η έναρξη των υποτροφιών ξεκινά από 1/9/2018 και εξής, ανάλογα με τη χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από 1/9/2018 για τους υποψηφίους για Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master's ή Διδακτορικές Σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 μήνες
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi_ypotrofion.pdf