Υποτροφίες για πτυχιούχους Πληροφορικής, μηχανικούς Η/Υ

Προγράμματα
750
Υποτροφίες για πτυχιούχους Πληροφορικής, μηχανικούς Η/Υ
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
05/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει την λειτουργία του νέου προγράμματος υποτροφιών.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε πτυχιούχους Πληροφορικής και Μηχανικούς Υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έως τις 9 Αυγούστου.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Προθεσμία
09/08/19

Ποιους αφορά

 • Κατόχους πτυχίου Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ
 • Υποψήφιους Διδάκτορες στον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής 

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής
 • Γνώση γλώσσας προγραμματισμού JAVA, C#, JavaScript
 • Ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού για κινητές συσκευές και για τον παγκόσμιο ιστό
 • Γνώση και εμπειρία χρήσης των προτύπων FHIR και HL7
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
ypotrofies.pdf