Υποτροφίες για πτυχιούχους Κτηνιατρικής

Προγράμματα
750
Υποτροφίες για πτυχιούχους Κτηνιατρικής
Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
29/05/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους Κτηνιατρικής απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Σημειώστε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά:

 1. Αίτηση:
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
 5. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Προθεσμία
11/06/19

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πτυχίου Κτηνιατρικής
 • Υποψήφιοι διδάκτορες Κτηνιατρικής με ειδίκευση στην Παθολογία Πτηνών

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Κτηνιατρικής
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Κτηνιατρικής με ειδίκευση στην Παθολογία Πτηνών
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
 • Δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στο πεδίο της παθολογίας πτηνών
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf