Υποτροφίες για μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ

Υποτροφία
3.416
Υποτροφίες για μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ
Από το πανεπιστήμιο της Πάτρας
φοιτητές
Μιχάλης Τσιλιβάκος
24/04/2018 | 11:38

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, χορηγεί υποτροφίες σε τελειόφοιτους και απόφοιτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά.

Απευθύνεται στα τμήματα Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής,Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται μέχρι τα 41.000 ευρώ ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει, κατ’ αρχήν, για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει οικονομικά στις υποτροφίες αυτές με ποσοστό 25%.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Μάρα Δημοπούλου τηλεφωνικά, στον αριθμό: 2610 969058 και διαδικτυακά, στο e-mail: maradimo(link sends e-mail)@upatras.gr(link sends e-mail) , καθώς και με τον συντονιστή των Υποτροφιών Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196, email: vassilis@upatras.gr)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Προθεσμία
04/05/18

Ποιους αφορά

  • Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋποθέσεις

  • Η απόδοση του υποψηφίου στις σπουδές του έως την υποβολή της αίτησης
  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου
  • Η ποιότητα του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος
  • Η επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη του αιτούντος από άλλες πηγές
  • Η εντοπιότητα (νομός Αχαΐας) θα βαρύνει στην διαδικασία επιλογής
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.upatras.gr/el/node/87
Σχετικά Άρθρα