Υποτροφίες για Έλληνες σπουδαστές στην Ιταλία

Προγράμματα
900
Υποτροφίες για Έλληνες σπουδαστές στην Ιταλία
Αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα ή σχολές εξειδίκευσης
υποτροφίες
Μιχάλης Τσιλιβάκος
17/04/2018 | 07:14

Υποτροφίες ύψους 900 ευρώ μηνιαίως, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, παρέχει -μεταξύ άλλων- σε Έλληνες φοιτητές η ιταλική κυβέρνηση. 

Κάθε υποτροφία μπορεί να έχει 6μηνη ή 9μηνη διάρκεια για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα ή σχολές εξειδίκευσης, ή 3μηνη διάρκεια για μαθήματα ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 (14:00 μ.μ., ώρα Ιταλίας)

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για περισσότερες πληροφορίες

Προθεσμία
30/04/18

Ποιους αφορά

  • Aλλοδαποί πολίτες που δεν διαμένουν στην Ιταλία και ιταλοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό 

 

Προϋποθέσεις

  • Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του εκάστοτε ιδρύματος
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://studyinitaly.esteri.it/en/node/30