Υποτροφίες για 34 διδακτορικά (Ιταλία)

Υποτροφία
1.346
Υποτροφίες για 34 διδακτορικά (Ιταλία)
Τομείς, προθεσμίες, "ολόκληρο το πρόγραμμα"
υποτροφίες
Πλήθος παροχών στους υποψήφιους
Μιχάλης Τσιλιβάκος
26/04/2018 | 07:15

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Gran Sasso (GSSI), πανεπιστήμιο που εδρεύει στη Λ' Άκουιλα της Ιταλίας, προσφέρει υποτροφίες διδακτορικών σπουδών, ύψους 16.160 ευρώ ανά έτος (+ 350 ευρώ εάν απαιτηθεί διαμονή εκτός ξενώνα), για την απόκτηση διπλωμάτων στους ακόλουθους τομείς:

Κατανομή

(1) Φυσική (10 θέσεις)

 • Διδακτορικό στην Αστροσωματιδιακή Φυσική (7 υποτροφίες)
 • Διδακτορικό στην Αστροσωματιδιακή Φυσική - Κέντρο για την Αστική Πληροφορική και Μοντελοποίηση (CUIM) (1 υποτροφία)
 • Διδακτορικό στην Αστροσωματιδιακή Φυσική - Εθνικό Ινστιτούτο INFN (2 υποτροφίες)

(2) Μαθηματικά (8 θέσεις)

 • Διδακτορικό (στα Μαθηματικά) σε Φυσικές, Κοινωνικές και Επιστήμες της Ζωής (7 υποτροφίες)
 • Διδακτορικό (στα Μαθηματικά) σε Φυσικές, Κοινωνικές και Επιστήμες της Ζωής - Κέντρο CUIM (1 υποτροφία)

(3) Πληροφορική (8 θέσεις)

 • Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών (7 υποτροφίες)
 • Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών - Κέντρο CUIM (1 υποτροφία)

(4) Κοινωνικές Επιστήμες (8 θέσεις)

 • Διδακτορικό στις κοινωνικές επιστήμες (7 υποτροφίες)
 • Διδακτορικό στις κοινωνικές επιστήμες - Κέντρο CUIM (1 υποτροφία)

Υποτροφίες

Το GSSI χορηγεί υποτροφίες μέχρι τη διατριβή και για μέγιστο διάστημα τεσσάρων ετών. Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας είναι  16.160 ευρώ. Ένα επιπλέον 50% σε μηνιαία βάση μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο έρευνας, εφόσον εγκριθεί από την GSSI.

 1. Τα προγράμματα διδακτορικών διατριβών διαρκούν τέσσερα χρόνια
 2. Το ακαδημαϊκό έτος θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2018
 3. Επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων: Αγγλικά

Προθεσμία: 20/07/2018

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών τους στο phd.secretariat@gssi.it μέχρι τις 20/11/2018.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για πληροφορίες και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Προθεσμία
20/06/18

Ποιους αφορά

 • Υποψήφιοι διδάκτορες των ανωτέρω τομέων

Προϋποθέσεις

 • Η αγγλική γνώση είναι υποχρεωτική
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο αλλοδαπής (ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο: τέσσερα έτη). Η επιλεξιμότητα των αλλοδαπών πτυχίων αξιολογείται από την επιτροπή επιλογής
 • Οι αιτούντες που λαμβάνουν το πτυχίο τους το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2018 μπορούν να υποβάλουν αίτηση (τόσο ιταλικό όσο και ξένο πτυχίο)
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.gssi.infn.it/phd/
Σχετικά Άρθρα