Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Προγράμματα
750
Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών
Αντικείμενο έργου, αίτηση, προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Καπέλα αποφοίτησης και πτυχία, υποτροφίες
31/10/2018 | 06:00

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Τίτλος Έργου: «Συνέργεια ELI -LASERLAB Europe, HiPER & IPERION -CH.gr (HELLAS-CH)»

Αντικείμενο Έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων αλληλούχισης DNA νέας γενιάς με σκοπό την εκπαίδευση χρηστών»

Διάρκεια: 13,5 μήνες

Αίτηση:

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:
 
-Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

E-mail:  hr@bioacademy.gr

Προθεσμία
10/11/18

Ποιους αφορά

  • Πτυχιούχους Βιολόγους και Βιοχημικούς

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Μοριακή Βιολογία
  2. Μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία – Βιοιατρική
  3. Άριστη γνώση τεχνικών μοριακής βιολογίας
  4. Άριστη γνώση τεχνικών φωτονικής μικροσκοπίας

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Εμπειρία σε τεχνικές αλληλούχισης DNA νέας γενιάς
  2. Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων γονιδιωματικής και μικροσκοπίας