Μεταπτυχιακές υποτροφίες από την HELMEPA

Υποτροφία
1.250
Μεταπτυχιακές υποτροφίες από την HELMEPA
Για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
05/04/2018 | 07:14

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) προκηρύσσει τρεις υποτροφίες, ύψους 15.000 ευρώ η κάθε μία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:

  • Ναυτιλιακές σπουδές (προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών)
  • Περιβαλλοντικές επιστήμες (προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι»)
  • Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο.

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. 15ος/η από 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση.  

Τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 8η Ιουνίου 2018 στην HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

Προθεσμία
08/06/18

Ποιους αφορά

  • Για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προϋποθέσεις

  • Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το κόστος των διδάκτρων
  • Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών
  • Συστατικές επιστολές δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών
  • Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας