Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Υποτροφία
589
Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Προσόντα, προθεσμίες
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι κρατάνε βιβλίο, πρακτική
27/03/2019 | 06:00

Μία υποτροφία σε μεταπτυχιακό φοιτητή προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Έργο: «BIOIMAGING‐GR‐ UoP» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING‐GR)» 

Επιστημονική Υπεύθυνη: κα. Ζωή Λυγερού, Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Πληροφορίες:

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής

Τηλέφωνο: 2610‐997610

E-mail: lygerou@upatras.gr

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
06/04/19

Ποιους αφορά

  • Πτυχιούχους AEI Βιολογίας και συναφών ειδικοτήτων 
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών 2ου κύκλου)

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο AEI Βιολογίας και συναφών ειδικοτήτων
  • Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών 
  • Εργαστηριακή εμπειρία στη μελέτη μοριακών μηχανισμών σε κύτταρα ανθρώπου - ζώων - οργανισμών μοντέλων
  • Εμπειρία σε προηγμένες τεχνικές μικροσκοπίας
  • Γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:

  1. Δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις σε συνέδρια
  2. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα