Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακό ή PhD στην Ευρώπη

Προγράμματα
1.500
Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακό ή PhD στην Ευρώπη
Αφορούν σπουδές στο Λυρικό Τραγούδι, την Κλασική Κιθάρα και το Πιάνο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 16 Μαΐου 2018
Πάνος Μπάρας
01/03/2018 | 11:36

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για την χορήγηση τριών υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Ιωάννου Βόζου. Οι χορηγίες είναι πλήρεις ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 16 Μαΐου 2018.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν:

  • µία υποτροφία στο Λυρικό Τραγούδι
  • µία υποτροφία στην Κλασική Κιθάρα
  • µία υποτροφία στο Πιάνο

O διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών (1η Ιουνίου 2018 - Πανεπιστηµίου 28) για την εξέταση της ξένης γλώσσας, και στο Ωδείο «Μουσικοί Ορίζοντες» ( Τετάρτη 6 Ιουνίου, Πέµπτη 7 Ιουνίου και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 - Αραχώβης 39, τηλ. 2103821396) για την εξέταση στο Λυρικό Τραγούδι, την Κλασική Κιθάρα και το Πιάνο. Για την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε το κουμπί του Workenter "Ολόκληρο το πρόγραμμα".

Προθεσμία
16/05/18

Ποιους αφορά

Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής κάτοχοι διπλώµατος αναγνωρισµένου Ωδείου ή πτυχιούχοι Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης ελληνικών Πανεπιστηµίων ή ισοτίµων Πανεπιστηµίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων

Προϋποθέσεις

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν βαθµό τουλάχιστον 14 µε άριστα το 20
  • Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να µη µπορούν να καλύψουν επαρκώς τις δαπάνες των σπουδών τους
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για µεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισµένο Μουσικό Ίδρυµα ή Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, στάθµης αναλόγου µε το σκοπό της υποτροφίας
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.academyofathens.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE...
Σχετικά Άρθρα