Πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF

Προγράμματα
7.560
Πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF
Δικαιολογητικά - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
16/10/2019 | 06:00

Έξι νέες χορηγίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation δημιούργησαν το πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF που απευθύνεται σε φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 • Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
 • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και αγγλικά
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες)με σκοπό χρήσης της υποτροφίας

Για περαιτέρω πληροφορίες: [email protected]

Προθεσμία
23/10/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Κατόχους πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2

Προϋποθέσεις

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • είναι έως και 30 ετών
 • έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
 • έχουν ως βαθμό βασικού πτυχίου τουλάχιστον 7,5/10
 • έχουν βαθμό διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους που βρίσκονται στο δεύτερο έτος ΠΜΣ) 8/10
 • έχουν πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2